"A petition is a poem, a poem is a petition" - The Dreamers

2010 m. gruodžio 30 d., ketvirtadienis

tuščia
degtukų dėžutė
sudegė viskas
ir per brangūs jau
kadais sodinti medžiai
ir per gilūs
sieros katilai
įkritai
---
per giliai įkritai
neištraukt
neišbrist
tik padegt
suliepsnot
kaip pamokė mus..
---
susapnuot
neišeit
paskutinį ir pirmą
traukiniai aklinai
užstumti
gyvuliniai

---
aklinai jau užstumtos
ir degtukų dėžutės
neprimerksi sieros,
nepripils pagaliukais
---
išėjai
negrįžai
kaip sudegę degtukai

dar nepaliestas proto.
taškus sudeda Dievas.